Zajímavé pohádky – pro děti ideální

Tahle kniha je velmi stará, ovšem to neznamená, že by to muselo být špatné. Hned první pohádka v knize má název Jak byl stvořen svět. Na počátku byla všechna země zatopená pod vodou. Bůh se rozhodl, že stvoří suchou zemi a tak poslal ďábla na dno moře, aby odtud přinesl hlínu. Měl k tomu také říci takovou modlitbu, avšak sebral a nic neřekl. Když se vynořil, tak neměl u sebe nic, tak do Bůh poslal, aby šel pro hlínu podruhé.
Nabral hlínu, řekl modlitbu, ale kousek z hlíny dal do úst a zbytek předal. Jelikož se jednalo tři díly, tak z nich začaly růst tři díly světa. Ovšem ten čtvrtý v ústech ďábla začal růst taky. Nakonec ho s pomocí Boha vyplivnul a z něj se utvořily bažiny, pouště a neúrodné kraje. Jedna z dalších pohádek v této knize se jmenuje Původ růže. Když Pánbůh tvořil svět, tak třetí den stvořil byliny, keře, stromy a květiny.
pohádkový zámek
Bylo jich mnoho různých tvarů a vůní. Když byly všechny, vzal je do náruče a odnesl zasadit tam, kam si každá z nich přála. Nejvíc květin chtělo bydlet na zelených lučinách. Jednou zavítal na místo, které bylo kamenité a trnové. I ptal se květin, která z nich by chtěla na zdejším místě být. Ani jedna květina se však nepřihlásila. Až planá růže, slabé barvy nachové. Květina oddaně hovořila a Bohu se to velmi zalíbilo.
Jelikož byla velmi skromná, Bůh ji povýšil nade všechny květiny. Učinil ji nádhernou růží a také ji obdařil nejkrásnější vůní a skvostnou barvou. Stala se z ni tak královna květin a miláčkem člověka. Na památku její poslušnosti, ale i na její obranu, utvořil k růži Bůh ostré trní na keři. Starý čaroděj je název další z pohádek. To tak žil před dávnými časy zlý čaroděj, který unesl dvě malé děti. Byl to chlapec a dívka, se kterými se skrýval v jeskyni.
Největším pokladem pro něj byla jeho kouzelná kniha, kterou střežil jako oko v hlavě. Občas odcházel pryč a děti tam nechával samotné. Chlapec byl však dost chytrý a vyčíhal si, kam čaroděj dává kouzelnou knihu. Jelikož uměl číst, tak se cvičil v čarodějnickém řemeslu, až uměl všechno. Čaroděj nechtěl děti pustit nikdy nazpět, tak se rozhodli, že utečou.
košík růží
Jednoho dne však děti utekli. Bohužel se čaroděj vrátil brzy a tak hned zjistil, že děti jsou pryč. Z kouzelné knihy se dozvěděl, kde jsou a pustil se za nimi. Děti přesto, že byli už daleko, tak slyšeli jak zlostí doslova chroptí z dálky. Ovšem chlapec si věděl rady. Proměnil se v rybník, jeho sestra v rybu. Čaroděj si skočil domů pro síť, aby rybu ulovil. Samozřejmě, že na něj děti nečekali. Proměnili se zpátky a utíkali dále.
Když čaroděj přišel k místu, kde byl rybník, zbyla tam jen louka. Měl sebou však kouzelný prut, který mu ukazoval, kam má jít, aby děti dostihl.